Martin John Mubanga: Testimony

Martin John Mubanga

Photo Credit: Amnesty International

 

NAME: MARTIN JOHN MUBANGA (or MARTIN MUBANGA) 

ISN: 10007

STATUS: Released

INTERNMENT DATES: April 20, 2002 - January 25, 2005.